Đèn UV
Công dụng Đèn UV dùng để làm khô keo UV nhanh chóng
Keo UV Boncol - Keo dán pha lê
Keo trong suốt, khô bằng tia UV, dùng để dán ảnh với pha lê, dán mica
Resin UV Glue - Keo dán mặt mica, dán ảnh với mica làm móc khóa
Keo UV Resin Glue là keo 1 thành phần dùng để dán mặt mica với mica, dán ảnh với mica làm móc khóa. Keo trong suốt, khô bằng tia UV, dùng đèn UV để làm khô keo
Keo UV Resin Trong Suốt
Keo Resin UV CLear là loại keo 1 thành phần, được dùng để dán kính, dán thủy tinh và dán kim loại.
Khi tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím UV, Keo UV Clear sẽ khô tới mức bền chặt cao chỉ trong một vài giây.